PROVOZNÍ ŘÁD TRATĚ MK Dvorce

Provozovatelem motokrosové a enduro tratě je MOTO KLUB  DVORCE, občanské sdružení Na Vyhlídce 245, Dvorce 793 68


Kontaktní osoby: 

p. M. Andreovský    602 572 297

p. J. Peter                  603 898 366

p. D. Andreovský    608 241 118

 

email: mk.dvorce@seznam.cz

Každý návštěvník výše uvedené tratě je povinen před vstupem na trať kontaktovat výše uvedené osoby telefonicky, nebo mít souhlas na základě e-mailu a seznámit se s tímto provozním řádem. 

 

 

1. Jízda po trati je umožněna pouze terénním, MX ,enduro motocyklům a čtyřkolkám splňujícím technické podmínky. 

2. Pro trénink jsou vymezeny tyto dny a čas: 
Pondělí - Sobota 10:00 - 18:00

Neděle               10:00 - 17:00

- od 28.10.   pouze do 16 hod
- poplatek na údržbu trati:  100,- Kč /jezdec / den

3.Provozovatel tratě má právo tréninkový den zrušit, omezit jeho dobu, případně pořádat v tento termín organizovaný trénink, tato změna bude včas avizovaná na: https://mkdvorce.webnode.cz/

4.Trénink jezdců není organizován, probíhá na vlastní nebezpečí, jezdci mladší 18-ti let se smějí pohybovat po trati pouze pod dozorem jejich zákonného zástupce,provozovatel nezajišťuje v době tréninku lékařskou ani jinou technickou pomoc. 
 

5. Tažné nebo doprovodné vozidlo, nesmí vjíždět do areálu tratě v případě nepříznivého počasí a mokra, aby nedošlo k poškození cest a okolních pozemků soukromých vlastníků. Je možno parkovat na ulici Nádražní.

 

6. Při vjíždění a vyjíždění doprovodných vozidel do a z prostoru tratě, je povinen řidič/člen doprovodu vystoupit s vozu a přesvědčit se, že na trati se v té chvíli nepohybují jezdci!


7. Jezdec je povinen:

- nebýt pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných a návykových látek

- vybavit se příslušnou bezpečnostní výbavou

- být důkladně seznámen s ovládáním motocyklu

- seznámit se s tratí, její sjízdností a případnými dalšími změnami na ní. 

 

8. pokud není stanoveno provozovatelem, jízda po trati se povoluje pouze ve směru,určeným již jezdícími!


9. Rychlá jízda v místě mimo trať,parkování strojů a doprovodných vozidel je zakázána. 

10. V areálu trati a přilehlém okolí je zakázáno jakékoliv mytí, čištění a opravy motocyklů, doplňování provozních náplní je povoleno pouze s absorpční podložkou, je zakázáno kouřit, a jakýkoliv únik provozních náplní je nezbytné bez prodlení hlásit provozovateli tratě (viz. kontaktní osoby výše) a učinit nezbytná opatření vedoucí k zmírnění jejich následků.

11. Jakoukoliv škodu, kterou návštěvník způsobí provozovateli tratě nebo třetím osobám, je povinen uvést na vlastní náklady do původního stavu nebo uhradit odpovídající finanční částkou, přičemž se řídí platnými právními předpisy. 

12.Při porušení provozního řádu nebo při nedodržení pokynů provozovatele, či jeho zástupce, bude jezdci jízda ukončena. 

 

13. Každý jezdec, doprovod, návštěvník, který zahájí trénink a nebo se pohybuje v areálu trati,  souhlasí s tímto provozním řádem a bude jej dodržovat. 

 

14. Veškeré závady nebo nehody je jezdec (návštěvník tratě) povinen ihned nahlásit na výše uvedené kontakty.